Da li se kupovinom nekretnine oslobađam plaćanja poreza na promet?

Da! Ako ne posedujete nekretninu na teritoriji Srbije od 01.07.2006. godine oslobođeni ste plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za nekretninu površine do 40 m² . Ukoliko kupljena nekretnina ima više od 40 m² porez na prenos apsolutnih prava plaćate samo na razliku u kvadraturi. Takođe, sa svakim članom porodičnog domaćinstva koji ne poseduje nekretninu a živi sa vama u zajedničkom domaćinstvu oslobođeni ste plaćanja poreza na dodatnih 15 m².

Potrebna dokumenta za kupca nekretnine za oslobođenje od poreza:

1. Fotokopija lične karte
2. Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana
3. Fotokopija ličnih karata svihčlanova porodičnog domaćinstva
4. Uverenje o državljanstvu svihčlanova porodičnog domaćinstva
5. Fotokopija kupoprodajnog ugovora
6. Dokaz o prebivalištu kupca i članova porodice
7. Dokaz o srodstvu članova porodice  (Izvod iz matične knjige rođenih i sl...)
8. Overena Izjava kupca o kupovini prvog stana

Ukoliko je ovo prva nekretnina koju kupujete, a pri tome se nalazi u novogradnji, imate pravo da tražite povraćaj PDV-a.

Oslobodjenje od poreza, preuzmite formular

Šta treba za povraćaj PDV-a:

1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Uverenje o državljanstvu
3.Dokaz o prebivalištu
4.Overena kopija ugovora
5.Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan pdv
6.Dokaz da je ugovorena cena sa pdv-om isplaćena
7.Overena izjava o kupovini prvog stana

Povraćaj pdv-a (refundacija pdv-a), preuzmite formular

Nazad na listu Korisnih saveta
 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail