Kako da prodam i kupim stan u istom trenutku?

Kako su kod nas trgovine vezane – tj. da bi neko kupio drugu nepokretnost mora prvo da proda onu u kojoj živi – sigurnost, zaštita i sinhronizacija kompletnog posla su ključni.

– Prvi korak je prodaja nekretnine, koja započinje potpisivanjem Predugovora i prijemom kapare (obično u iznosu od 10%). U Predugovoru, koji pruža maksimalnu pravnu zaštitu obema stranama u kupoprodajnom procesu, definiše se i datum – rok za isplatu kupoprodajne cene u celosti, koji prati primopredaja nepokretnosti. Taj rok zakonom nije definisan, već ga Ugovorne strane saglasno utvrđuju (najčešće je to 45–60 dana od dana potpisivanja Predugovora). U Predugovoru u vezi sa datumom stoji formulacija – najkasnije do, te ukoliko se steknu uslovi da isplata bude ranije, za to ne postoji nikakva prepreka.

– Drugi korak predstavlja – odabir nove nekretnine. Sa jasno definisanim parametrima i realnim zahtevima, uz iskusnog agenta, ovaj korak ne bi trebalo da predstavlja problem, posebno imajući u vidu broj nepokretnosti koji se u Beogradu nudi na prodaju. Sa jasno odabranom lokacijom-mikrolokacijom, poznatim zahtevima za sprat i grejanje kao i stepenom sređenosti buduće nekretnine, agent „Advantage Real Estate” nekretnina će Vam u kratkom roku pokazati veliki broj kvalitetnih nekretnina kako iz sopstvene ponude tako i iz ponude kolega iz ostalih agencija. Nakon određenog broja obilazaka kvalitetnih nekretnina već posle desetak dana trebalo bi da je svaki bivši Prodavac već odabrao budući stan i kao Kupac potpisao Predugovor za kupovinu sa istim datumom isplate i primopredaje koji se pojavljuje na Predugovoru o prodaji.

Zbog specifičnosti posla savetujemo Vam da ceo posao kupoprodaje poverite jednoj agenciji koja bi preuzela odgovornost za usklađivanje rokova, isplatu kupoprodajne cene i ulazak u posed i niz drugih pratećih radnji koje su vezane za jednu kupoprodaju.

Nazad na listu Korisnih saveta
 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail