Koliki je zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na promet?

Zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, tzv. poreza na promet, jeste 10 dana od dana overe Kupoprodajnog ugovora kod nadležne Republičke uprave javnih prihoda (RUJP) – poreskog odeljenja opštine na kojojse nalazi nekretnina.

Osim overenog Kupoprodajnog ugovora potrebno je priložiti i prethodni osnov sticanja za Prodavca – znači ugovor (u fotokopiji) kojim je on stekao svojinu na toj nekretnini sa poreskom klauzulom – pečatom RUJP-a na istom.

Posle prijema rešenja sa razrezanim porezom, obveznik plaćanja ima rok od 15 dana od dana prijema Rešenja da uplati navedeni iznos i o tome dostavi dokaz RUJP-u, kako bi mu se na sve primerke Ugovora kojim je kupio tu nepokretnost stavila klauzula – pečat o regulisanom (naplaćenom) porezu na promet.

Nazad na listu Korisnih saveta
 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail